Contact
de

Privacyverklaring


§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens artikel 4 lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Radregion Rheinland e.V.
Vertegenwoordigd door Mirca Litto
Willy-Brandt-Platz 1
D-50126 Bergheim

E-mail: info@radregionrheinland.de
Tel.: +49 (0)2271 99499-50

Onze toezichthouder voor gegevensbescherming is te bereiken via scholz@ra-scholz.eu of het postadres met toevoeging 'der Datenschutzbeauftragte'.

(3) Bij contactopname met ons via e-mail of ons contactformulier worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam, adres, telefoonnummer/fax) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het opslaan geschiedt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 cijfer b van de AVG en is bestemd voor de contractuele of pre-contractuele contactopname. De in deze verbinding verzamelde gegevens worden gewist, zodra deze niet verder voor het doel van het in art. 6 lid 1 cijfer b van de AVG nodig zijn. Na de totstandkoming van een contractuele overeenkomst worden gegevens na beëindiging van de contractuele overeenkomst gewist, voor zover geen wettelijke bewaartermijnen, bijv. § 147 AO dit vermeiden.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonlijke gegevens:
- Recht op informatie,
- Recht op correctie of wissen,
- Recht op beperking van de verwerking,
- Recht op bezwaar tegen de verwerking,
- Recht op gegevensportabiliteit

(2) Bovendien heeft u het recht, bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit bijv. bij de deelstaatvertegenwoordiger voor de gegevensbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

§ 3 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u een toestemming tot verwerking van uw gegevens heeft gegeven, kunt u dit op ieder moment herroepen. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toekomstige verwerking na het indienen van de herroeping.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG (afwegen van de belangen) baseren, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet is nodig is voor het vervullen van een overeenkomst met u, wat wij telkens in de navolgende beschrijving van de functies weergeven. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar willen wij u vragen de redenen, waarom wij uw persoonlijke gegevens niet zoals door ons vermeld mogen verwerken. In het geval van een gegrond bezwaar controleren wij de omstandigheden en zullen wij de gegevensverwerking of stoppen of aanpassen of u onze dwingende legitieme gronden tonen, op basis ervan wij de verwerking voortzetten.

§ 4 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Bij een puur informatief gebruik van de website verzamelen wij uitsluitend die persoonlijke gegevens, die uw browser naar ons opstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website weer te kunnen geven en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer f van de AVG: afwegen van de belangen):
- IP-adres
- Datum en tijd van de aanvraag
- Tijdzoneverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- De hoeveelheid overgedragen gegevens
- Website, van waar de aanvraag komt
- Browser
- Besturingssysteem en diens interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

§ 5 Gebruik van Matomo

(1) Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de gewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer f van de AVG (afwegen van de belangen).

(2) voor deze evaluatie worden cookies (meer hiertoe in § 3) op uw computer opgeslagen. De zo verzamelde informatie slaat de verantwoordelijke uitsluitend op zijn server in Duitsland op. De evaluatie kunt u onderbreken door de aanwezige cookies te wissen en het opslaan van nieuwe cookies te voorkomen. Als u het opslaan van cookies voorkomt, willen wij u erop attent maken dat u de website eventueel niet in zijn volledige omvang kunt gebruiken. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk door de betreffende instelling in uw browser. Het voorkomen van het gebruik van Matomo is mogelijk, door het volgende vinkje te verwijderen en de opt-out-plug-in te activeren:

(3) Deze website gebruikt Matomo met de uitbreiding 'AnonymizeIP'. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een directe relatie tot uw persoon kan hierdoor worden uitgesloten. Het met Matomo door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere door ons verzamelde gegevens in verbinding gebracht.

(4) Het programma Matomo is een open-source-project. Informatie van derden voor de bescherming persoonsgegevens is te vinden op https://matomo.org/privacy-policy/

§ 6 Gebruik van cookies:

Als aanvulling op de voorheen genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de harde schijf de bij de door u gebruikte browser passend worden opgeslagen en naar degene, die het cookie plaatst (in dit geval door ons) bepaalde informatie doorstuurt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze zijn er uitsluitend voor bestemd, het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, diens omvang en werking hierna worden uitgelegd:
- Transiënte cookies (hiertoe b)
- Persistente cookies (hiertoe c).
b) Transiënte cookies worden automatisch gewist, als u de browser sluit. Hiertoe behoren in het bijzonder de session-cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser van de gezamenlijke zitting kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend, als u onze website opnieuw bezoekt. De session-cookies worden gewist, als u zich uitlogt of de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde duur gewist. Deze duur varieert per cookie. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op ieder moment wissen.
d) U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de aanname van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij willen u erop attent maken, dat u eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken.
e) Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren tijdens volgende bezoeken, indien u een account bij ons heeft. Anders moet u zich bij ieder bezoek opnieuw inloggen.
f) De gebruikte flash-cookies worden niet geregistreerd door uw browser, maar oor uw flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5 storage objects, die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Deze objects slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische afloopdatum. Als u geen verwerking van flash-cookies wenst, moet u een betreffende add-on installeren, bijv. 'Better Privacy' voor Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer ) of het Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen, door de privémodus van uw browser te gebruiken. Bovendien raden wij u aan, regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.


Verplicht
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website.

CookieConsent
Bewaar uw toestemming voor het gebruik van cookies.

Ablauf: 1  jaar
Typ: HTML
Anbieter: Website

fe_typo_user
Wijst uw browser toe aan een sessie op de server.

Ablauf: sessie
Typ: HTML
Anbieter: Website

captcha
De captcha-cookie is vereist om formulieren te beschermen tegen spam-inzendingen!

Ablauf: sessie
Typ: HTML
Anbieter: Website


Marketing
Met behulp van deze cookies proberen we ons aanbod voor onze gebruikers te verbeteren. Door middel van geanonimiseerde gegevens van website gebruikers kunnen we de stroom van gebruikers optimaliseren. Dit stelt ons in staat om de inhoud van advertenties en websites te verbeteren.

_pk_id
Wordt gebruikt om een bepaalde details op te slaan over de gebruiker zoals bijvoorbeeld de unieke bezoekers-ID.

Ablauf: 13 maanden
Typ: HTML
Anbieter: Matomo

_pk_ref
Wordt gebruikt om de 'attribution information' op te slaan, de 'referrer' wordt in eerste instantie gebruikt om de website te bezoeken.

Ablauf: 6 maanden
Typ: HTML
Anbieter: Matomo

_pk_ses
Korte termijn cookie, wordt gebruikt om tijdelijk gegevens van de bezoeker op te slaan.

Ablauf: 30 minuten
Typ: HTML
Anbieter: Matomo

_pk_cvar
Korte termijn cookie, wordt gebruikt om tijdelijk gegevens van de bezoeker op te slaan.

Ablauf: 30 minuten
Typ: HTML
Anbieter: Matomo

_pk_hsr
Korte termijn cookie, wordt gebruikt om tijdelijk gegevens van de bezoeker op te slaan.

Ablauf: 30 minuten
Typ: HTML
Anbieter: Matomo

§ 7 Nieuwsbrief

(1) met uw toestemming kunt u onze nieuwsbrief abonneren, waarmee wij u informeren over actuele interessante aanbiedingen van ons bedrijf.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van het zogenaamd double-opt-in proces. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het vermelde e-mailadres sturen, waarin wij u vragen te bevestigen, dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u de aanmelding niet bevestigt, zullen wij uw informatie blokkeren en na een maand automatisch wissen. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres en het tijdstip van de aanmelding en bevestiging op. Doel van dit proces is, uw aanmelding te kunnen bewijzen en indien nodig een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Verplichte informatie voor het toesturen van de nieuwsbrief is uitsluitend uw e-mailadres. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het doel, de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Rechtsgrondslag is volgens artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer a van de AVG uw toestemming.

(4) Uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder moment herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u door op de in iedere nieuwsbrief ter beschikking gestelde link te klikken of per e-mail aan info@radregionrheinland.de of door een mededeling aan de contactgegevens die in de colofon worden vermeld, te sturen.

(5) Wij willen u erop attent maken dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruiksgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, die één-pixel-beeldbestanden weergeven, die zijn opgeslagen op onze website. Voor de evaluatie combineren wij de in § 3 genoemde gegevens en de web-beacons met uw e-mailadres en een individuele ID.
De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's worden dus niet verbonden met uw andere persoonlijke gegevens, een directe relatie tussen de gegevens en uw persoon is uitgesloten.
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze tracking, door de aparte link, die in iedere e-mail wordt meegestuurd, aan te klikken of ons via een andere contactmogelijkheid te informeren. De informatie wordt zolang opgeslagen, zolang u de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Na het afmelden slaan wij de gegevens puur voor statistieken en anoniem op.

§ 8 Gebruik van social media plug-ins

(1) Wij maken op dit moment gebruik van de volgende social media plug-ins: Facebook en YouTube
Wij maken hierbij gebruik van de zogenaamde twee-klik oplossing. Dat betekent dat als u onze pagina bezoekt, wij principieel in eerste instantie geen persoonlijke gegevens aan de aanbieders van de plug-ins doorsturen. De aanbieders van de plug-ins herkent u aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid, door de button direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het hierdoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft bezocht. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd.
In het geval van Facebook en YouTube wordt volgens de informatie van de betreffende aanbieder in Duitsland het IP-adres direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden persoonlijke gegevens van u dus aan de betreffende plug-in aanbieder doorgestuurd en aldaar (Bij VS-Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten van Amerika) opgeslagen. Omdat de aanbieder van de plug-in het verzamelen van gegevens in het bijzonder via cookies uitvoert, raden wij u aan voor het klikken op het grijze vakje met behulp van de veiligheidsinstellingen van uw browsers alle cookies te wissen.

(2) Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en de verwerkingsprocessen van de gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de verzamelde gegevens, de doeleinden van de verwerking en de termijnen waarin deze worden opgeslagen. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in hebben wij geen informatie. Een uitzondering is de site van Facebook. De informatie over de gegevensbescherming hiertoe is terug te vinden in § 9 van deze Privacyverklaring.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op uw behoeften aangepaste vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie geschiedt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op uw behoeften aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht op bezwaar tegen het creëren van deze gebruikersprofielen, waarbij u om bezwaar in te dienen, contact moet opnemen net de betreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid, met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen vormgeven voor u als gebruiker. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer f van de AVG.

(4) De doorgifte van gegevens vind onafhankelijk daarvan plaats, of u een account heeft bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, zullen uw bij ons verzamelde gegevens direct worden gekoppeld aan het bij de aanbieder van de plug-in bestaande account. Als u de geactiveerde knop drukt en bijv. de pagina koppelt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt uw contactgegevens publiekelijk mee. Wij raden u aan, zich na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor het activeren van de knop, aangezien u zo een koppeling met uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt vermijden.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de volgende meegedeelde Privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instellingmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende aanbieders van plug-ins en URL met diens Privacyverklaring:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van de gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook maakt deel uit van het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) YouTube LLC met hoofdvestiging in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl

§ 9 Gebruik van onze webshop

(1) Als u iets wilt bestellen in onze webshop, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens vermeld, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw bestelling. Voor het uitvoeren van de overeenkomsten noodzakelijke informatie is afzonderlijk gemarkeerd. De overige informatie is vrijwillig. De door u vermelde gegevens verwerken wij uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. De gegevens worden in het bijzonder naar onze coöperatiepartner

Buchhandlung Bücken
Hauptstr. 57 a
D-51491 OverathTel. +49 (0) 2206 2104
Fax. +49 (0) 2206 6988
info@buchhandlung-buecken.de
www.buchhandlung-buecken.de
doorgestuurd.

Hiertoe kunnen wij uw betaalgegevens doorsturen naar onze bank. Rechtsgrondslag hiervoor is telkens artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer b van de AVG (uitvoeren contractuele overeenkomst)
U kunt vrijwillig een klantenaccount creëren, waarmee wij uw gegevens voor latere nieuwe aankopen kunnen opslaan. Bij het creëren van een account via 'Mijn account' worden de door u vermelde gegevens tot de intrekking ervan door u, opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd wissen in uw account zelf.
Wij kunnen de door u vermelde gegevens bovendien verwerken, om u te informeren over verdere interessante producten uit onze portfolio of u e-mails met technische gegevens te sturen. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer f van de AVG (afwegen van de belangen).

(2) Wij zijn op basis van handel- en fiscale maatregelen ertoe verplicht, uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Wij voeren echter na [twee jaar] een beperking van de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens alleen nog worden bewaard voor het naleven van de wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd door middel van TLS-techniek.

§ 10 Gebruik van onze Facebook webpagina

Als u onze Facebook webpage gebruikt, onafhankelijk van het feit, of u via de Facebook plug-in op onze website of door het direct klikken op onze Facebook webpage terecht bent gekomen, maken wij gebruik van de mogelijkheid van een statistische evaluatie door zogenaamde Insights. De Facebook Insights, de paginastatistieken, zijn een goede analysebasis voor het succes van de eigen fanpage. Er worden o.a. de volgende evaluaties uitgevoerd: Hoe hoog is het aantal bereikte gebruikers? Hoeveel personen hebben bijdragen gedeeld, commentaren geplaatst etc.? Wat vindt de doelgroep interessant? Welke soort posts zijn het meest succesvol? De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebook webpage is artikel 6 cijfer f van de AVG, die het toestaat, bij een gegrond interesse gegevens te verwerken. Het gebruik en de evaluatie van de Facebook webpage ligt binnen ons economisch en communicatief interesse, om onze diensten voor u te optimaliseren. U kunt bezwaar maken tegen ons gegrond interesse (zie hiertoe (§ 3 lid 2). Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens. Meer informatie hieromtrent kunt u nalezen in de bepalingen van Facebook via de link https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.